Najděte a udržte si ve svém finančním týmu talentované lidi

Založte kariérní kulturu ve vaší společnosti na zajímavých zkušenostech a volnosti věnovat se tomu, co dotyčného zajímá, spíše než na titulech a povýšeních. Můžete tak snížit náklady na získání nových zaměstnanců, a také zlepšit šance na udržení zaměstnanců stávajících.

Ilustrační snímek

Jak přilákat nové talenty

Chcete-li mít dostatek kvalitních zaměstnanců, musíte hlavně dobře porozumět tomu, co aktuálně novým zaměstnancům nabízíte z hlediska toho, co je u vás čeká. Existují 2 klíčové atributy, které v oblasti financí přitahují nové talenty a které také snižují míru odchodovosti zaměstnanců, říká článek na webu cfo.com na základě informací poradenské společnosti Gartner.

  1. Kariérní kultura
  2. Vnímaná možnost rozvíjet se a učit se nové věci

Kariérní kultura založená na příležitostech

Pokud se vaše finanční oddělení zakládá především na hierarchicky seřazených pracovních pozicích, potenciální noví kolegové nejspíš získají dojem, že jakýkoli postup nebo nalezení nových výzev je ve vaší společnosti nejspíš nečeká.

Gartner zjistil, že pokud potenciální noví zaměstnanci vnímají vaši nabídku jako lákavou, může to snížit prémii, kterou musíte nabídnout novým zaměstnancům aby k vám přešli. Tato prémie je vlastně částka, o kterou musíte lidi, které chcete nabrat do týmu, přeplatiti. A tuto prémii lze s lákavým příslibem rozmanitých kariérních zkušeností snížit až o polovinu.

Učení se nového

Druhou věcí, kterou byste měli udělat, je zdůrazňovat, že umožňujete zažít různé věci, že se u vás netočí vše jen okolo povýšení. Zajistěte proto, aby se vašim kolegům dostávaly nabídky nových pracovních úkolů. Může to být dokonce prospěšné i pro vás, pokud se vám podaří sladit potřeby firmy s ambicemi vašich podřízených.

Zkušenostní přístup ke kariéře může být atraktivní i pro starší zaměstnance. Ti totiž obvykle mohou očekávat už jen málo příležitostí pro tradiční kariérní postup, tedy povýšení. Rozmanité kariérní zkušenosti a příležitosti je proto mohou zaujmout.

Při zavedení pracovní kultury založené na nových zkušenostech a rozmanitosti by si finanční manažeři měli umět všímat příležitostí, které mohou nabídnout svým zaměstnancům. Díky identifikaci těchto příležitostí jim tak umožní získávat nové zkušenosti a pomohou jim rozvíjet se a osvojovat si nové dovednosti.

-jk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com