Na pracovní etiku má největší vliv vztah manažer-zaměstnanec

O pracovní etice a její existenci se všeobecně ví, byly o ní napsány i knihy. Ovšem do jaké míry je prakticky využitá?

Pracovní etika zahrnuje například i to, jaký vztah k práci máte. Zda ji cítíte jen jako povinnost, kde si uděláte, co máte, nebo je pro vás něčím, k čemu cítíte vztah a zodpovědnost. Statistika je taková, že 44% zaměstnanců si udělá, jen to, co musí, 66% cítí vnitřní potřebu udělat práci co nejlépe bez ohledu na plat. Zde je vidět mezera v pracovní etice.

Aby se pracovní etika zlepšovala, je podle odborníků třeba, aby manažeři využívali a rozvíjeli schopnosti svých zaměstnanců, brali na vědomí jejich zlepšující myšlenky a byli k nim citliví.

Manažeři by měli motivovat zvláště odměnami za pracovní úsilí. Za dobře vykonanou práci by měli chválit a měli by zaměstnancům umožnit vidět výsledky své práce.

-pk-

Zdroj: Joan Lloyd & Associates - stránky americké koučky Joan Lloydové
Zobrazit přehled článků ze zdroje Joan Lloyd & Associates