Můžete předvídat vůdcovská selhání?

Čas od času se setkáváme s profesionálními selháními vedoucích představitelů firem, která bychom od zkušených lídrů neočekávali. Americký odborník na manažerskou psychologii Richard Davis vysvětluje, že z pohledu psychologie existuje celá řada příčin vůdcovských selhání. Některé z nich je však možné odhalit snadněji a rychleji než jiné. Čeho si tedy všímat u potenciálních uchazečů na vyšší vedoucí pozice?

Nedostatek integrity

Morální kompas některých lidí ukazuje zkrátka a dobře špatným směrem. V průběhu života se naučili věcem, s nimiž nemůžete souhlasit, nebo mají pokřivenou představu o tom, jak se dostat vpřed. Odhalit to předem není snadné, jelikož při pracovních pohovorech uslyšíte od těchto lidí jen samé „správné“ věci. Budete potřebovat více zdrojů informací o uchazečích, které pokryjí dlouhou dobu jejich profesionálního působení. Jakmile budete mít jakoukoli pochybnost, volte raději jiného uchazeče.

Nevyzrálost

Někteří lídři mají špatný úsudek jednoduše proto, že nejsou dostatečně zralí a chybí jim předvídavost. Důležité je proto již při náboru otestovat jejich emoční zralost. Zajímejte se o situace, v nichž uchazeč musel ovládat své emoce. Dokázal zůstat v klidu? Umí se vzdát krátkodobých výhod ve prospěch dlouhodobého úspěchu? Měli byste mít jasný obrázek o velkých rozhodnutích, která v minulosti udělal, a jaký vliv to mělo na ostatní.

Neomylnost

Perfekcionismus patří mezi nejčastěji opomíjené příčiny vůdcovských selhání, dokonce i těch, která se dostávají do střetu se zákonem. Žádný profesionál by neměl spoléhat na svou neomylnost.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review