Morálka je klíčem k úspěchu podniku

Představíme-li si úspěšný obchod jako pomyslnou ekonomickou kulinární specialitu, pak morálka by měla být její solí – všudypřítomná a vylepšující chuť ostatních ingrediencí. Bývá definována jako důvěra, veselá mysl, disciplína či duševní postoj. Je těžko postižitelným měřítkem úspěchu ovlivňujícím řadu aspektů včetně fluktuace zaměstnanců, výkonnosti a bezpečnosti informací. Protože je v podstatě abstraktním faktorem, může se zdát, že je těžké ji měřit. Článek přichází s několika podněty, jak morálku ve firmě podpořit a zlepšit:

Dejte zaměstnancům možnost být hrdí na poslání a vizi podniku, nabídněte jim důvod, proč vykonávají svoji práci. Lidé chtějí být součástí něčeho většího, významného, chtějí se podílet na společném úsilí. Pokud porozumějí směřování společnosti a svému podílu na konečném výsledku, uvědomí si smysl své práce a hodnotu svého přispění. Podporujte růst pracovníků – trénink, osobní rozvoj, příležitost vyzkoušet si nové dovednosti nebo využít ty současné novým způsobem jsou tichými pomocníky profitu firmy, která tak zvyšuje nejen morálku zaměstnanců, ale i potenciál svých znalostí a know-how.

Naslouchejte jim – vítejte spolupráci a zpětnou vazbu, reagujte vhodným způsobem na jejich připomínky. Cítí-li se lidé přehlíženi, nebo mají-li pocit, že jejich nápady nejsou dostatečně oceněny, přestávají být součástí týmu a morálka upadá. Buďte přímí, zásadoví a stálí – podporujete tak vzájemnou důvěru. Udržujte vaše pracovníky informované – měli by rozumět tomu, co a proč se v podniku děje. Rozpoznejte a odměňujte jednání, které je ve shodě s vizí organizace a etikou. Udržet vysokou morálku je otázkou dlouhodobého a stálého přístupu. Zhodnotit její úroveň vám mohou pomoci právě názory zaměstnanců, obchodních partnerů či tisku, ale i vlastní pocity a myšlenky.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online