Mluvící hlava aneb Manažerské intuitivní cvičení

Intuice je přirozená lidská schopnost, která hraje klíčovou roli v procesu kreativního uvažování a jednání. Je prostředkem objevování nových skutečností, řešení problémů a správného rozhodování. Je to psychický dar, který byl dán každému člověku a záleží jen na jednotlivcích, jak s ním dokáží zacházet. Je to vnitřní hlas, který nám říká, co je správné a co nikoli, aniž bychom uměli popsat, proč tomu tak je. Intuici je třeba rozvíjet, a to zejména u osob, od kterých se očekává kreativní, rychlé a správné řešení problémů – například vedoucích pracovníků.

To, co neumíme popsat, ale přesto víme, že je to správné vychází z našeho podvědomí, ze znalostí, které jsme si již dříve osvojili. Ve většině případů se na ni můžeme plně spolehnout. Pravděpodobnost úspěšného intuitivního rozhodování lze navíc ještě zvýšit tréninkem. Jednou z možností je rozvíjení vnitřního osobního dialogu a zkoumání vlastních myšlenkových pochodů, což autorka popisuje jako metodu „Mluvící hlava.“ Důležité je při ní uklidnit svou mysl, nalézt čas naslouchat sobě samému a v intuitivním uvažování se cvičit.

Cvičení, které je v článku předkládáno buduje symbolický most mezi běžným každodenním a intuitivním uvažováním. Doporučuje se nečíst všechny úkoly najednou, ale vždy po dokončení každého dílčího úkolu.
- Definujte otázku, situaci nebo rozhodnutí, které je před vámi a zapište jej na papír.
- Věnujte chvíli tichému sezení a nerušenému přemýšlení nad daným úkolem.
- Vstaňte a doma (nebo v kanceláři) seberte jakékoli tři předměty, které upoutají vaši pozornost. Předměty postavte za sebe do řady tak, že první bude ten pro vás nejdůležitější.
- Vydýchejte se a soustřeďte se přitom na vaše dýchání. Při prvním vydechnutí myslete na moudrost ve svých nohou, s dalším pak na moudrost ve svém břiše a postupujte tak s uvědomováním si celého vašeho těla.
- Soustřeďte se na první předmět a nechte jej, aby vám symbolizoval řešený problém. Prohlédněte si důkladně jeho tvar, barvu, velikost atd. Všechny své pocity zaznamenejte.
- Vydýchejte se a soustřeďte se na druhý předmět. Ten symbolizuje to, co vám v dosažení daného cíle brání. Soustřeďte se na předmět a položte si otázku „Co mi můžeš povědět o mém strachu a odporu k řešení dané situace?“ Všechny své pocity zaznamenejte.
- Vydýchejte se a soustřeďte se na poslední předmět. Ten představuje vaše možné budoucí jednání v dané situaci. Vciťte se do předmětu jako v předcházejících dvou úkolech.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher