Měření a hodnocení znalostí a klíčová role znalostního auditu

Podnikové znalosti se povětšinou získávají, vytváří a sdílí v celé organizaci zcela nepostřehnutelně. Některé aspekty organizačních znalostí se však přece jen dají kvantifikovat, měřit a hodnotit. V tomto procesu je klíčové vyhodnocování implicitních znalostí různých odborníků a explicitních znalostí, které jsou uloženy v systémech pro správu dat a dokumentů.

Měření a vyhodnocování v sobě dále zahrnuje podrobné prozkoumání způsobu zachycování, vytváření, předávání a transformace znalostí a funkcemi technologií, které se k tomuto účelu používají a které si kladou za cíl tyto procesy urychlit a ještě více zefektivnit.

Článek dokumentuje ústřední roli znalostního auditu, popisuje jeho jednotlivé prvky a autorka se v něm snaží dokázat, že znalostní audit je prvním významným krokem ve zjišťování podnikových nebo organizačních znalostních hodnot. Popisuje také podrobněji hodnoty, které znalostní audit měří a vyhodnocuje. Obecně se dá říci, že téměř všechny neúspěšné iniciativy na poli KM plynou z toho, že nebyl proveden znalostní audit. V článku jsou stručně popsány také zásady, metodologie a procesy znalostního auditu.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com