Menší firma, více spokojenosti

Stále více lidí přestává pracovat pro větší společnosti, aby se mohli aktivněji podílet na chodu menší firmy. Vedoucí pracovníci středních a malých firem si pochvalují situaci, kdy nemají problém najít kvalifikované pracovní síly. Dříve vládlo mínění o tom, že velké společnosti poskytují bezpečné postavení, zatímco ty menší jsou spíše nejisté pro dlouhodobý rozvoj. Dnes se zdá, že perspektivy větších i menších firem se v očích zaměstnanců vyrovnávají.

Velké společnosti stále více požadují po zaměstnancích, aby byli schopni navyknout si na změny, zatímco u malých se tento požadavek vyskytuje zřídka. Malé společnosti dávají také lidem více prostoru pro to, aby se rozvíjeli ve svých schopnostech. Lidé chtějí mít větší podíl na tom, jak se společnost rozvíjí. Přejí si, aby mohli účinně participovat na jejích plánech a rozvoji. To vše dnes spíše nabízejí menší nebo středně velké firmy.
-kh-
Zdroj: Chicago Tribune - webové stránky amerického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chicago Tribune