Manažerský Star Trek aneb Osobní aspekty reorganizace

Manažerský Star Trek aneb Osobní aspekty reorganizace

Globalizace, rychle se šířící technický pokrok, populační exploze, měnící se životní styl populace, nové požadavky zákazníků – to vše jsou příčiny zvyšující se potřeby reorganizace podniků. Řídící pracovníci moderních firem proto vynakládají stále více sil na výzkum těchto nových trendů, na základě kterého pak ve svých podnicích provádějí organizační změny. Chtějí-li však reorganizaci provést úspěšně, musejí si uvědomit, že reorganizační snahy je třeba směřovat k personálnímu složení firmy, zejména však k jejich vlastním já.

Mnozí manažeři se například neustále potýkají s problémem přílišného soustředění se na konkurenty na úkor zákazníků. V současné době již skutečně není pochyb o tom, že s konkurencí lze lépe než strategickým „bojovým“ plánem soupeřit zjišťováním a plněním konkrétních potřeb zákazníků. Řešení problému je přitom na první pohled prosté: takový manažer si musí uvědomit, že nejedná správně. Cesta osobní přeměny manažera pak spočívá ve zhodnocení a případné změně osobních přesvědčení, postojů a hodnot ve vztahu k řízení podniku, lidských i technických zdrojů. Znamená i plánování opatření budoucích.

Pochopení vlastního špatného přístupu však není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Každý vedoucí pracovník by proto měl brát v úvahu názory, pocity či kritiku ostatních pracovníků. Nabízí se tak například zřízení funkce osobního poradce manažera – osoby, která by vykonávala stejnou úlohu jako postava jménem Dianna Troy v televizním seriálu **Star Trek: Nová generace** – tedy asistenta, rádce, terapeuta. Manažer, který si je více jistý sám sebou a svými činy pak bude podřízené řídit mnohem výkonněji. Proces uvědomování si vlastních chyb je do jisté míry filozofickou procedurou. Manažer by si měl položit otázky ve smyslu dosažení „společného blaha“ jako je například:
- Jaký je smysl života?
- Jaké hodnoty jsou v životě důležité?
- Jaké změny jsem schopen provést a v jakých výzvách obstát?
- Jaký smysl má práce ve svobodné společnosti?

Na základě podobných otázek nejlépe pochopí své vlastní hodnoty. Hodnoty konkrétního manažera se pak promítají do podnikových hodnot, které by měly být tvořeny zároveň i hodnotami ostatních pracovníků. Správnost a účelnost podnikových hodnot je třeba posuzovat s ohledem na přítomnost a budoucnost, nikoli pouze na základě minulosti. Manažeři se musí zbavit strachu z osobní změny. Úspěšnou reorganizaci podniku mohou zařídit pouze tehdy, uvědomí-li si to.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher