Manažerské schopnosti - vrozený talent, nebo tvrdá dřina?

Správné vedení je základním požadavkem úspěšného rozvoje podniku. Článek zachycuje zjištění, k nimž došla jedna z evropských nadací pro výzkum managementu. Schopnost vedení by měla být součástí podnikové kultury a lidé, kteří umí dobře vést, by měli mít možnost přístupu k nejnovějším poznatkům, tréninkovým či diagnostickým programům, aby mohli získat nové zkušenosti.

„S tím se musí člověk narodit. Musí mít charisma. Jen řídí, kontroluje a manipuluje,“ tak zní několik z řady předsudků o vedoucích. Výzkumy však tvrdí, že jde o omyl. Charisma získáváte právě díky svému chování a ne naopak. Dnešní manažeři nejsou cirkusoví krotitelé, jejich úkolem je koordinace činností za účelem dosažení určeného cíle. U moderní firmy také neplatí, že skuteční vůdci jsou jen ve vrcholovém managementu.

Dnešní manažeři se bohužel příliš soustřeďují pouze na svůj obor místo na hledání nových cest, orientují se více na samotný obchodní proces než na komunikaci a člověka. Při výběru vhodného kandidáta by neměla hrát roli pouze inteligence a školní výsledky, ale celková osobnost, schopnost vyrovnat se s neobvyklými situacemi, touha poznávat nové – různorodost zkušeností je klíčem k rozvoji manažerských schopností.
Zdroj: Management First - články z oblasti managementu, marketingu, IT a lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management First