Manažerská palubní deska

Když jedeme v autě, stačí nám jeden pohled na palubní desku a hned víme, jak rychle jedeme, kolik nám zbývá paliva, kolik kilometrů má auto najeto, jestli se přehřívá motor atd. Palubní deska poskytuje velké množství životně důležitých informací. I obchodní svět si dnes žádá své palubní desky, na kterých by mohli manažeři pozorovat konkrétní ukazatele současného stavu jejich firem a zároveň je správně a úspěšně řídit.

Autor článku výše uvedenou skutečnost demonstruje na příkladě svého známého, který je výkonným ředitelem jedné továrny a jehož „palubní deska“ mu denně poskytuje časově přesně rozvržené ukazatele zisku, procentuální vyjádření výrobní kapacity v dalších 30 dnech a řadu dalších výkonnostních ukazatelů. Nabízí se tak otázka pro další manažery: Kam se koukáte vy, chcete-li úspěšně řídit své podniky? Řídíte poslepu? Jak rychle a snadno se dostanete ke klíčovým ukazatelům výkonnosti vašich podniků? Autor v tomto smyslu tvrdí, že manažeři nemohou podniky řídit, aniž by uměli měřit jejich výkonnost. Nabízí proto dvě základní doporučení:
- Určete pět až deset klíčových měření a ukazatelů výkonnosti vašeho podniku.
- Vytvořte aktivní systém pro měření zvolených ukazatelů. Může to být například několikastránková zpráva nebo interaktivní zobrazení na webu.

Důležité je zejména sledovat tato data denně a ujistit se o tom, že jde skutečně o data klíčová, která nelze jednoduše získat někde jinde. Ideální je barevně ukazatele rozčlenit a ty nejdůležitější zvýraznit například červeně. S takto propracovanou palubní deskou se budou manažeři soustředit denně na klíčové problémy a správně řídit své podniky. Mohou tak sledovat trendy, které by jim jinak zůstaly utajeny.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher