Manažeři podle způsobu rozhodování a jak na ně

IT manažeři se v současné době zmítají ve stále větší krizi, alespoň se Spojených státech. Mají stále menší rozpočty a spolu s tím klesá i jejich moc a vliv. Tak jako ostatní vedoucí pracovníci čekají, až se vylepší ekonomická situace. Jen čekat je ale bezpředmětné, místo toho by se manažeři měli spíše snažit o navázání přátelštějších vztahů s kolegy, kteří rozhodují o jednotlivých částech podniku. Způsoby rozhodování spadají do pěti různých kategorií, z nichž každé odpovídá jeden typ manažera (s každým manažerem je pak třeba jednat jinak):

- Charismatický. Tíhne k tomu přebírat kontrolu nad mítinky a nalézat tak dobré nápady. Často říká ano, ale mnoho úkolů deleguje na ostatní. Důležitější je proto připravit se na jednání s dalšími čtyřmi typy manažerů.
- Přemýšlivý. Je velmi pozorný, procesově orientovaný a vše chce vysvětlit detailně krok za krokem. Má talent na matematiku a soustřeďuje se na číselné ukazatele.
- Skeptik. Na všechno se nedůvěřivě dotazuje. Chce-li jej někdo přesvědčit, udělá nejlépe, když získá na svou stranu někoho, komu skeptik důvěřuje.
- Následovník. Dříve než odsouhlasí jakýkoli projekt, potřebují jasné ujištění o tom, že již někde jinde fungoval. Žádá případové studie, certifikáty apod.
- Kontrolor. Myslí si, že ví vše sám. Není tedy vhodné snažit se přesvědčovat je o nějakém záměru, pouze jim poskytnout příslušná data a nechat je, ať se přesvědčí sami. Pomoci mohou jakékoli informace o konkurenci.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com