Manažer není jen velitel

Manažer není jen velitel

Úkolem vůdců je lidem nejenom velet, ale také je učit, budovat jejich sebedůvěru a vybízet je k vyšším výkonům. Tyto faktory jsou vzájemně úzce spjaty – ti, kdo se hodně naučili, si věří a díky tomu mají snahu čelit větším a větším výzvám. Povzbuzovat člověka k překonání překážky a splnění úkolu předpokládá pro manažera sdělit mu svoji vizi a stanovit cíl, vytyčovat nové úkoly a zkoušet jeho schopnosti, ale také klást „provokativní“ otázky: Proč? Co by bylo, kdyby…

Budování sebedůvěry znamená ujistit pracovníka o jeho schopnostech a talentu a odměňovat jej za splnění úkolů. Nedílnou součástí je i neustálý rozvoj zaměstnancových dovedností a schopností společně přijímáním odpovědnosti za dodržení závazků. Důvěru ve vlastní síly podpoří i připomenutí minulých úspěchů.

Manažer v roli učitele by měl zvýšit výkonnost zaměstnance na vyšší úroveň, což však předpokládá dostatek příležitostí k učení, poznání silných stránek i rezerv – zpětnou vazbu, a opět kladení otázek, ale tentokrát i sobě samému: „Jak mohu tohoto člověka motivovat a naplnit energií?“ Podobně jako trenéři pomáhají sportovcům vyniknout v jejich disciplíně, tak i vedoucí by měli pomáhat lidem zvyšovat jejich schopnosti.

**Datum vydání: IV/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher