Manažer čtenářem myšlenek

Manažer čtenářem myšlenek

Se zvyšujícím se tlakem na vyšší vedení podniků v souvislosti s tím, aby měla aktuálnější informace než kdy předtím se manažeři stávají více i méně důležitými zároveň. Vyššímu vedení dříve stačilo jen delegovat úkoly manažerům a zaměstnancům. Nyní však již musí vědět přesně, co se v podnicích děje. Znamená to tedy nejen informace neustále předávat a aktualizovat, ale i dokázat o nich komunikovat tak, aby je nejvyšší vedení dokázalo efektivně použít.

Manažer musí být v dnešní době schopen přesně pochopit myšlenky svých nadřízených, aby tak mohl provádět strategická a tatická rozhodnutí. Stává se tedy jakýmsi čtenářem myšlenek a stejné věci musejí být schopní i jeho zaměstnanci. Čím lépe pochopí problémy, kterým čelí jejich nadřízený, tím lépe je budou moci pomáhat řešit. Článek uvádí tři základní otázky, které by si měl každý manažer či zaměstnanec položit, aby lépe pochopil své nadřízené:

- Co přesně potřebují? Jsou to informace, nové nápady, detailní zprávy, statistiky, přehledy… ? Stačí jim pouhé výsledky? Za jaké podnikové priority do budoucna odpovídají?
- Kdy přesně to potřebují? Stačí jim informace předat, až to bude aktuálně potřeba, nebo je třeba činit tak v pravidelně určených intervalech?
- Jak se manažer ujistí o to, že si je výkonný pracovník vědom jeho uvažování? V čem spočívá nejefektivnější úprava informací tak, aby výkonný pracovník věděl, kam se má obrátit?

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com