Málo zdrojů, hodně výkonnosti

Málo zdrojů, hodně výkonnosti

Aktuální doba nutí zejména americké firmy bojovat s konkurencí a zvyšovat výnosnost pomocí snižujícího se objemu zdrojů. Nastává proto doba, v níž bude hrát více než významnou roli řízení výkonnosti. Firmy budou jednoduše muset zavést strategické a metodologické iniciativy řízení výkonnosti, nebo neudrží krok.

Řízení výkonnosti není jen technologickou záležitostí. V první řadě je třeba pochopit, v jakém stavu se organizace momentálně nachází s ohledem na technologie a procesy a jak jsou tyto dvě složky vzájemně propojeny. Dále je nutné překonat odpor konkrétních osob k inovacím a organizačním změnám, což si žádá manažerské iniciativy na všech úrovních organizace.

Při koordinaci relevantní důležitosti a investic vyžadovaných organizací pro řízení výkonnosti je třeba zapojit každého, nikoli se věnovat jen jedné skupině lidí či divizi. Soustředění se jen na vybrané oblasti přinese v budoucnosti problém se synchronizací obchodních zlepšení. Další překážkou jsou přílišné investice do vytváření zpráv o řízení výkonnosti, aniž by byl dostatek prostředků věnován schopnosti měřit a monitorovat jeho průběh.

**Datum vydání:** I/2004
Zdroj: Intelligent Enterprise - strategické podnikání, informace a IT
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intelligent Enterprise