Lidský dotek

Pravděpodobně neexistuje lepší cesta jak zvýšit úroveň služeb a produktivitu než jednat se zaměstnanci s důvěrou a respektem. Pokud mají možnost vložit do úkolů vlastní intelektuální schopnosti a zručnost, získávají sebejistotu a jsou schopni lépe se zaměřit na jejich splnění. Dokáží poznat, co je důležité a rádi vyvíjejí aktivitu a samostatně rozhodují. A nejlepší je, že svým postojem motivují a rozvíjejí ostatní. Cítí-li zákazník, že obchodního zástupce jeho práce zajímá a baví, častěji se na něj obrací. Nakupující také očekává stále vyšší znalosti produktů a lepší služby.

Mnoho společností z těchto důvodů zavádí nejrůznější programy tréninku a rozvoje pracovníků, které mají ve své většině příznivý dopad. Dobře vyškolený a odborně způsobilý zaměstnanec ale potřebuje také rozvíjet kladný přístup k práci a sebedůvěru, což vyžaduje dobrou podnikovou kulturu – pokud ta schází, lidé se často vrátí ke svým starým zvykům. Jaké kroky může manažer podniknout pro to, aby vytvořil ovzduší produktivity a vysoké morálky? Prvním je angažovanost, oboustranná komunikace a společná radost z pracovních úspěchů, pokroků a zlepšení.

Průběžně školte a rozvíjejte své pracovníky, nabídněte jim nástroje pro přístup k informacím, užívejte koučingu, modelového chování, ohodnoťte dobré výkony a udržujte zpětnou vazbu – diskutujte o možných řešeních úkolů, přijímejte podněty zaměstnanců. Dialog je cestou k porozumění a vzájemné podpoře. Nezbytný je vzájemný respekt, dodávání odvahy a čestnost. Iniciativa by měla být vítána a uznávána, chyby by neměly být příležitostí k trestu. Budování důvěry je obousměrná záležitost a víra ve schopnosti vašich lidí je základem jejich schopnosti naplnit vaše očekávání.

**VIII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher