Lepší verze, nebo lepší program?

Tak, jak se informační technologie rychle vyvíjejí a rozpočty počítačových oddělení podniků rostou, pokládá si řada organizací otázku, zda utratit peníze za přechod k lepší verzi stávajících programů, nebo investovat do programů zcela nových. Typickým příkladem jsou například programy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM).

Počítačová infrastruktura podniků je stále komplexnější díky již implementovaným technologickým řešením. Na druhou stranu je ovšem třeba všímat si také nutnosti snižovat provozní náklady, konkurovat ostatním podnikům a zavádět aplikace pro zpracování nových obchodních iniciativ.

Aby mohli podnikoví počítačoví odborníci dosáhnout maximálních výhod, které jim nabízejí současné či nové technologie, musejí přestat přemýšlet o bitech a bytech a přejít v uvažování k produktivitě a zisku. Je třeba zvážit strategické cíle podniku, nevrhat se bezhlavě k novým technologiím. Teprve pak bude možné rozhodnout o dalším vývoji užívání informačních technologií v podniku s menšími riziky upadnutí do konkurenční nevýhody.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: Destination CRM - americký sever věnovaný CRM a KM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination CRM