Lepší finanční plánování v energetice

Není nutné zdůrazňovat, že finanční plánování je naprosto zásadní pro maximální efektivitu finančních operací energetické společnosti. Pro finanční plánování je naprostým základem použití přehledného, uživatelsky přátelského a aktuálního programového vybavení.

Společnost **NewEnergy Associates**, která je dceřinou společností firmy **Siemens Westinghouse Power**, se snaží energetickým společnostem pomoci zvýšit kvalitu finančního plánování. Vyvinula proto program IMPACT 5.0, který využívá a rozšiřuje funkce systému ORACLE.

Matthew Holland, finanční ředitel **NewEnergy**, prohlásil: „Chceme, aby se energetické společnosti zaměřovaly na zvýšení hodnoty svého podnikání zvýšením kvality svého finančního plánování. Nechceme, aby společnosti nemusely sledovat množství čísel z různých navzájem neprovázených systémů, které musí být neustále upravovány a aktualizovány...“

IMPACT je zjevně jedním z nejlepších současných produktů finančního plánování, neboť nabízí kvalitní finanční analýzu vytvořenou speciálně pro zajištění integrity procesu finančního plánování a zvýšení produktivity práce.

Systém IMPACT lze přímo propojit se systémy provozního plánování, jako například PROMOD IV nebo SENDOUT firmy **NewEnergy**. Tato kombinace je velmi vhodná pro vytváření rozpočtu, finančních prognóz, strategického plánu, regulačních plánů a výstupních sestav.

**NewEnergy** se specializuje na vývoj a podporu integrovaných obchodních aplikací již 25 let. Tato společnost má mezi svými zákazníky světové elektrické a plynárenské společnosti, obchodníky s energiemi, výrobce elektřiny, projektantské společnosti, přenosové společnosti, vládní a mezinárodní instituce.

**Datum vydání: V/2004**
Zdroj: Eye For Energy - novinky z elektroenergetiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Eye For Energy