Lék na špatné komunikační návyky

Představte si pracovní prostředí, kde za vámi ostatní přijdou přímo, jestliže se jich něčím dotknete namísto toho, aby šířili pomluvy za vašimi zády. Nastane-li nějaký problém, raději vám to řeknou, než aby jednali sami a znechuceně. Na poradách se slovně nenapadají. Nepoužívají elektronickou poštu jako zbraň ani štít. Takovému chování na pracovišti zabraňují špatné komunikační návyky. Konkrétně se jedná o nepřímou komunikaci, projevy vlastního špatného charakteru, veřejné odhalování soukromých věcí jiných osob nebo zneužívání e-mailu.

Špatná komunikace je přitom pro organizace velkým problémem, protože dokáže zničit důvěru, respekt, pochopení, spolupráci i spokojenost zaměstnanců s danou prací. Lze ji však eliminovat následujícími kroky:

- Přejděte k přímé komunikaci, vyvarujte se šíření nejasných zpráv.
- Nepodrývejte veřejně vlastní charakter. O ostatních za jejich nepřítomnosti hovořte pouze tak, jak byste hovořili v případě, že by byli přítomní.
- Přestaňte veřejně odhalovat soukromé záležitosti ostatních a očekávejte totéž od druhých.
- Sejděte se tváří v tvář se zneuživateli elektronické pošty.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher