Lék na špatné komunikační návyky

Lék na špatné komunikační návyky

Představte si pracovní prostředí, kde za vámi ostatní přijdou přímo, jestliže se jich něčím dotknete namísto toho, aby šířili pomluvy za vašimi zády. Nastane-li nějaký problém, raději vám to řeknou, než aby jednali sami a znechuceně. Na poradách se slovně nenapadají. Nepoužívají elektronickou poštu jako zbraň ani štít. Takovému chování na pracovišti zabraňují špatné komunikační návyky. Konkrétně se jedná o nepřímou komunikaci, projevy vlastního špatného charakteru, veřejné odhalování soukromých věcí jiných osob nebo zneužívání e-mailu.

Špatná komunikace je přitom pro organizace velkým problémem, protože dokáže zničit důvěru, respekt, pochopení, spolupráci i spokojenost zaměstnanců s danou prací. Lze ji však eliminovat následujícími kroky:

- Přejděte k přímé komunikaci, vyvarujte se šíření nejasných zpráv.
- Nepodrývejte veřejně vlastní charakter. O ostatních za jejich nepřítomnosti hovořte pouze tak, jak byste hovořili v případě, že by byli přítomní.
- Přestaňte veřejně odhalovat soukromé záležitosti ostatních a očekávejte totéž od druhých.
- Sejděte se tváří v tvář se zneuživateli elektronické pošty.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher