Kvantová teorie podnikové důvěry

Kvantová teorie podnikové důvěry

Důvěra je podle významné americké socioložky Karen Stephersonové základním pilířem podnikové organizace. Myslí tím důvěru v organizaci, více však důvěru mezi jejími jednotlivými členy. Jednotliví zaměstnanci by podle jejího názoru měli sdílet znalosti, vyměňovat si je – vytvářet znalostní sítě. Zaměstnanci se pohybují v rámci ynalostních sítí, v každé z nichž však hrají jinou roli. Takových sítí existuje podle Stephersonové šest:
1. Pracovní síť (ti, s nimiž si vyměňujeme znalosti v rámci každodenní konverzace)
2. Sociální síť (ti, s nimiž se za účelem sdílení znalostí setkáváme v rámci podniku i mimo něj)
3. Inovační síť (ti, s nimiž sdílíme své inovační nápady)
4. Síť expertních znalostí (ti, na které se obracíme potřebujete-li odbornou radu)
5. Strategická síť (ti, na které se obracíme pro radu o naší budoucnosti)
6.Učící se síť (ti, s nimiž pracujeme, abychom se naučili novým věcem a zlepšili se)

Teorie profesorky Stephersonové posloužila jako podklad pro úspěšné organizační změny v několika amerických podnicích. Úspěch v této souvislosti přinesl zejména organizační posun směrem k sociálnímu a psychologickému vnímání pracovního prostředí a výměna klíčových zaměstnanců. Každý podnik by si měl své vlastní znalostní sítě vytvořit sám.

**Datum vydání:** X/2002
Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business