Kultura kontroly zajistí efektivnost práce

Lidé mohou pracovat sami nebo jako součást skupiny, ale jednotlivé výkony jsou mnohem lepší, jestliže je jejich práce zřetelně identifikována a rozpoznána.

I když člověk pracuje sám, může být managementem povzbuzovaný, aby se cítil částí týmu. Je ale třeba, aby měla organizace vytvořenou kulturu kontroly.

V první řadě musí společnost najít metody povzbuzení, aby nepřicházela o zaměstnance, kteří odejdou kvůli nudě nebo zklamáním. Každý stálý zaměstnanec by měl být povzbuzován motivačními nástroji.

Nejlepší pracovní výsledky má ten zaměstnanec, který je obeznámen s veškerými materiály a informačními zdroji požadovanými k tomu, aby mohl vykonávat svou práci.

V případě ustanovení a jasnosti úkolů se ukazuje, že pracovní procesy jsou udržovány ve vysokých hodnotách efektivity.

-pk-
Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101