Která společnost přináší svým akcionářům největší zisk?

Ve světě se uplatňuje řada různých metod měření výkonnosti akciových společností. Přesto není jednoduché získat přehled o tom, jak si jednotlivé organizace vedou dlouhodobě, zvláště chceme-li vzít v úvahu především přínosy pro akcionáře.

Konzultační firma **Stern Stewart** proto vyvinula hodnoticí index WAI (Wealth Added Index - Index přidaného bohatství) a vydala přehled více než 5000 největších firem ohodnocených tímto indexem.

Jistou nevýhodou WAI je, že výsledky jsou udávány absolutně v dolarech, takže velké společnosti dosahují vyšších čísel. Tuto nevýhodu však převažuje řada výhod, například ta, že lze srovnávat měření pořízená v různých zemích s různými účetními soustavami.

V mezinárodním měřítku se tak ukazuje, že největší ztráty zaznamenávají telekomunikační společnosti (např. **Vodafone** či **AT&T**) a automobilky. Naopak jednoznačně nejlépe si vede koncern **General Electric**. Za období od roku 1996 vytvořil majetek ve výši 227 miliard dolarů.
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist