Krok k lepší podnikové etice

Krok k lepší podnikové etice

S tím, jak sledujeme přibývající zvěsti o nových a nových korupčních skandálech v obchodním světě, dostávají se ke slovu stále více otázky etiky, svědomí a morálky v rámci podniku. Charakter organizace je určován charakterem jejího vedení, manažerů a ředitelů. Článek přináší prostřednictvím několika otázek malý test, který podle autora umožňuje prověřit a zlepšit, osobní i celopodnikovou integritu a bezúhonnost . Růst v jakékoliv oblasti začíná zvládnutím schopnosti kontrolovat své jednání a činy.

Na kolik z následujících vět můžete odpovědět ano? Jsem si vědom za co zodpovídám, co zastupuji – vyjmenovat nejméně deset věcí. Vždy dělám jen to, čemu věřím, že je správné a vhodné. Na devětadevadesát procent dodržím to, co jsem slíbil. Jsem v optimální duševní, emocionální a tělesné kondici. Po setkání se mnou se lidé cítí lépe. Rozumím svým hodnotám a orientuji podle nich svůj život. Dosahuji svých potřeb, aniž bych tak činil na úkor druhých. Vždy dodržuji termíny sjednaných schůzek, splnění úkolů atd. – alespoň v 98 % procentech případů. Jsem schopen říci svůj názor, svoji pravdu, ale umím být konstruktivní ve vztazích s ostatními.

Pokud jste odpovídali skutečně poctivě a odpověď zněla ano alespoň osmkrát, pravděpodobně jste na tom v této oblasti dobře a jste si toho vědomi.V opačném případě je možné při troše práce dosáhnout výrazného zlepšení v pracovním i osobním životě. Prozkoumejte také své okolí – na kolik procent jste zdrojem dobra a pohody v organizaci? Jak se shodují její cíle s vašimi hodnotami a prioritami? V případě konfliktu hodnot zvažte, do jaké míry vyjadřujete své hodnoty v zaměstnání a nakolik jimi můžete ovlivnit vaši firmu. Pokud dosáhnete zlepšení sama sebe, můžete totéž požadovat po ostatních.

**Datum vydání: VIII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher