Kreativita není jen doménou mladších ročníků, tvrdí studie

Řada zástupců starších generací bývá mnohdy přesvědčena, že kreativita je spíše doménou mladších ročníků. Studie americké univerzity v Ohio zjistila, že ve skutečnosti existují dva různé cykly kreativity v průběhu života.

Ilustrační snímek

Studie věnovaná 31 nositelům Nobelovy ceny za ekonomii zjistila, že jeden z kreativních cyklů zasahuje některé vědce na začátku jejich aktivního profesního života a druhý se objevuje spíše v pozdějším období. Výzkum tak podpořil předchozí práci autorů, kteří našli podobné vzorce také v oboru umění a dalších vědách.

„Mnoho lidí věří, že kreativita je spojena výhradně s mládeží, ale opravdu záleží na tom, o jaké kreativitě mluvíte,“ uvedl Bruce Weinberg, hlavní autor studie a profesor ekonomie na Ohio State University.

Ve studii měli nositelé Nobelovy ceny, kteří odvedli svoji nejvíce oceňovanou a průkopnickou práci na začátku své kariéry, tendenci být „koncepčními“ inovátory.

Tyto typy inovátorů jsou schopni uvažovat nad dosavadní známé rámce a přichází často s více novými nápady najednou. Koncepční inovátoři mají také tendenci dospět vrcholu na počátku své kariéry, než se ponoří do již přijatých teorií oboru, jak studie uvádí.

Druhý kreativity se objevuje mezi „experimentálními“ inovátory. Tito inovátoři shromažďují znalosti prostřednictvím své kariéry a nacházejí průkopnické způsoby, jak tyto informace analyzovat, interpretovat a syntetizovat do nových způsobů porozumění. Dlouhá období pokusů a omylů potřebná pro důležité experimentální inovace způsobují, že se v kariéře objevují až v pozdějším věku.

„To, zda dosáhnete svého kreativního vrcholu brzy nebo pozdě ve své kariéře, závisí na tom, zda máte koncepční nebo experimentální přístup,“ doplnil Weinberg.

Vědci uspořádali laureáty ve studii od nejexperimentálnějších po nejkoncepčnější. Toto pořadí bylo založeno na konkrétních objektivních charakteristikách nejdůležitější práce laureátů, které svědčí o koncepčním nebo experimentálním přístupu.

Konceptuální ekonomové podle nich mají tendenci používat například více předpoklady, důkazy a rovnice. Experimentální ekonomové se zase spoléhají na přímé závěry z faktů, takže jejich práce měly tendenci mít více odkazů na konkrétní zdroje, jako jsou místa, časová období nebo průmyslová odvětví.

Po klasifikaci laureátů vědci určili věk, ve kterém každý laureát nejvíce přispěl k ekonomii a mohl být považován za jeho tvůrčí vrchol. Vyhodnocovali jejich odborné příspěvky na základě akademické hodnoty a vlivu. Příspěvek získal větší vliv, pokud byl v odborné sféře zmiňován a byl více citován.

Podle dvou různých metod výzkumníci vypočítali, že koncepční laureáti dosáhli vrcholu přibližně ve věku 25 až 29 let. Experimentální laureáti naopak dosáhli vrcholu, když byli zhruba dvakrát tak starší – okolo 50 až 57 let.

Většina ostatních výzkumů z dalších oborů nalezla jen malé odchylky, a tedy podpořila závěry aktuální studie. Výzkum zároveň naznačuje, že kreativita nevychází ani tak z oboru, ve kterém se pohybujete, jako z přístupu k práci, kterou děláte.

Ze závěru výzkumníků tak vyplývá, že by se tyto dva cykly kreativity daly vztáhnout na kreativitu obecně, a nejen na její využití v konkrétních oborech.

 

 

-bb-

Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily