Krach USA, a.s. - Bush by v byznysu neobstál

Představme si prezidenta Bushe jako výkonného ředitele společnosti Spojené státy americké. Kongres je pak její správní radou se všemi právy a povinnostmi. Zamyslíme-li se však nad kroky amerického Kongresu v souvislosti s aktuálním útokem na Irák, objevíme jediné, a to to, že jako správní rada selhal zcela evidentně jako tomu bylo například u loňských skandálních pádů společností **Enron** a **WorldCom**. Naprosto shodně selhal i George Bush v roli výkonného ředitele. Jak by asi měla reagovat správní rada v případě, že výkonný ředitel přijde s myšlenkou vložit většinový podíl podnikových prostředků do nějaké strategické iniciativy, aniž by dovedl specifikovat, jaké prostředky jsou konkrétně zapotřebí, kolik je jich zapotřebí a na jak dlouho? Logicky by se dalo očekávat, že kompetentní správní rada takové riziko nepodstoupí, Kongres byl však evidentně opačného názoru.

Výkonný ředitel Bush řekl svým akcionářům, že nemůže vědět, jak dlouho bude požadované prostředky potřebovat, nemůže jim sdělit ani výši rozpočtu ani časový plán. Ujistil je přitom akorát, že se celá akce vyplatí kvůli svému strategickému cíli. To vše je v byznysu nepřijatelné. Podle autora článku by to tak mělo být nepřijatelné i v americké vládě. Netvrdí, že je odpůrcem války proti Iráku, neboť za svoji zemi sám bojoval ve Vietnamu, snaží se jen upozornit na to, že americký prezident v přenesené roli výkonného ředitele zklamal. Nabízí se tak otázka, jak se hodlá americká správní rada zachovat teď.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management