Konkurenční zpravodajství - legální špionáž

Konkurenční zpravodajství by se dalo s trochou nadsázky přirovnat ke špionáži, s tím rozdílem, že je plně legální. Jedná se o shromažďování dat o konkurenčních firmách (např. z finančních zpráv různých společností a článků v tisku) a jejich analýzu. Konkurenční zpravodajství se používá zejména tehdy, když firma plánuje akvizici nebo fúzi s jinou společností. Pomáhá totiž odhalovat případná rizika a vyhnout se zbytečným nákladům.

Moderní „špióny“ je možné najít v různých odděleních firmy (např. v marketingovém oddělení nebo v oddělení pro strategické řízení). Většina firem však zakládá speciální sekce, které se aktivně věnují vyhledávání informací o konkurenci – jejich zaměstnanci mají poměrně vysoké vzdělání a používají velmi kvalitní nástroje.

Článek také uvádí několik příkladů firem, které konkurenčního zpravodajství úspěšně využily a měly z něj užitek.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek