Komunity v krizi středního věku

Článek popisuje některé z typických problémů, které ohrožují zdraví komunit zaměstnanců, tak jak zrají, a jak jim mohou podniky vzdorovat. Je založen na analýze více než 50 komunit z podniků naftařského, technického, telekomunikačního, farmaceutického a obranného průmyslu. Porovnáním zdravých a nezdravých komunit bylo zjištěno šest faktorů, které se zdají pro zdravé komunity typické. Před několika lety odborníci argumentovali tím, že neformálnost je jednou z věcí, které odlišují komunity od ostatních organizačních struktur, jako jsou týmy a úkolové skupiny. Překvapivě bylo odhaleno, že zdravé, vyzrálejší komunity pravidelně mají cíle, silný smysl pro dokončení a jsou zcela integrované do hostitelské organizace. Fungují daleko méně neformálně, než se původně myslelo.

Zdravé komunity, tak jak vyzrávají, rostou jako ostatní organizační struktury. To, co je od ostatních struktur odlišuje, je, že jsou to skupiny vrstevníků, kteří se cítí odpovědní za rozvoj a udržení souboru znalostí. Členové komunity pracující se znalostmi a odbornými schopnostmi a zaměřené na vrstevníky a horizontální kontakty mají vliv jeden na druhého. Zdravé komunity se spoléhají na interakci spíše než na autoritu. Zhodnocení zdraví komunity vyžaduje porozumění problémům v kontextu celé organizace, životního cyklu komunit a zdraví podobných komunit v jiných organizacích. Porozumění základním problémům komunit napomohou průzkumy a interview.
-ba-
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com