Komunikační bariéra

Marketingoví pracovníci nemluví stejným jazykem jako pracovníci oddělení informačních technologií. Dokazují to odborné studie, které zároveň upozorňují i na to, že se jedná o závažný problém. Nedávná studie americké společnosti **Aelera** poskytující konzultantské služby v oblasti IT a marketingu konkrétně uvádí, že marketingový úspěch podniku by se s překonáním komunikační bariéry mezi uvedenými skupinami pracovníků zvýšil až o 15 procent.

Studie se zúčastnilo 146 výkonných pracovníků působících v marketingu a IT, přičemž 90 procent z nich se shodlo na tom, že informační technologie mohou podnikům výrazně pomoci s marketingovými cíli. 60 procent respondentů pak uvedlo svůj dojem, že IT a marketing jsou strategicky propojené oblasti a je třeba nahlížet na ně jako ve smyslu spolupráce na výkonné úrovni.

Komunikace mezi marketingem a IT je nutná a nevyhnutelná. Dosavadní problémy vycházejí z kulturní odlišnosti představitelů obou oblastí. Marketing je záležitostí rychlých reakcí na vývoj trhu, zatímco IT pracuje dlouhodobě. IT usiluje o obecně správná řešení, marketing spíše o správná řešení v konkrétních okamžicích. Chtějí-li tyto oblasti zlepšit svou komunikaci, měly by se soustředit především na školení zaměstnanců. Ti by si měli osvojit slovní zásobu, cíle a požadavky pracovníků z druhého oboru.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com