Kolik z vaší práce by mohlo být automatizováno už dnes?

Obrovský technologický přelom nastane ve chvíli, kdy stroje začnou rozumět lidskému jazyku aspoň tak dobře, jako průměrný člověk. Takový pokrok by např. v retailu znamenal nárůst možností automatizace z 53 % veškerého pracovního času na 60 %, ve financích a pojišťovnictví potom ze 43 na 66 %. A nakonec se nové technologie začnou postupně uplatňovat i ve zdravotnictví.

Ilustrační snímek

Technické možnosti nejsou jediným faktorem

To, že je zde nějaký technický potenciál k automatizaci, tedy že činnost umíme se stávající technikou automatizovat, samo o sobě nestačí. Při hodnocení potenciálu pro skutečné zavedení automatizace musíme také uvažovat o nákladech a přínosech (business case), o dynamice na straně poptávky i nabídky na trhu práce, a zvažovat také musíme regulaci a sociální faktory (nakolik jsou lidé ochotni na automatizované řešení přistoupit), tvrdí web mckinsey.com.

Práci expertů ještě nahradit neumíme

S dnes dostupnými technologiemi je stále ještě těžké automatizovat řízení a rozvoj lidí (management má tedy jen asi 9% potenciál pro zautomatizování) nebo aktivity, ve kterých je nutné využívat odborné znalosti a zkušenosti k rozhodování, plánování a kreativní práci (zde je jen 18% potenciál k automatizaci). Takové činnosti jsou například kódování softwaru, sestavování jídelního lístku nebo tvorba propagačních materiálů.

Dnes počítače umí velice dobře odvést práci tam, kde jde o přesně popsanou činnost (např. optimalizace tras nákladních aut). Nicméně lidé stále musí stanovit, co je vlastně cílem, musejí interpretovat výsledky a také navržené řešení posoudit svým selským rozumem. Důležitost lidské interakce je také evidentní ve zdravotnictví a vzdělávání.

Právě ve zdravotnictví je celkový technický potenciál pro automatizaci asi 36 %. Přitom je nižší tam, kde by automatizace měla nahradit pracovníky, kteří používají své znalosti a jsou v přímém kontaktu s pacienty. U zdravotních sestřiček může být dnes automatizována asi jedna třetina práce, kdežto u dentálních hygienistů jen asi 13 %.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company