Kniha: Řídit jako muž

Ilustrační snímek

Socioložka Judy Wajcman vydala v roce 1998 ve Velké Británii knihu s názvem Managing like a Man (Řídit jako muž). Klíčovým argumentem knihy je předpoklad, že management je obecně vystavěn na mužském principu, který automaticky vylučuje ženy. Autorka v knize shrnuje práce, které se dosud zabývaly problematikou nízkého zastoupení žen na řídících pozicích, zhodnocuje vliv politik rovných příležitostí, které byly uplatňovány, ale svou argumentaci zakládá i na vlastním výzkumu žen a mužů na řídících pozicích.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány rovnosti pohlaví v organizacích, genderovým vztahům v řízení, stylům řízení, genderovým kritériím v korporacích, sexualitě a pracovním vztahům a řízení rodinného života. Autorka zdůrazňuje, že pro každé pohlaví platí jako předpoklad možnosti postupu na manažerskou pozici jiný typ domácnosti, ve které musí žít. U muže je předpokladem manželka bez výrazných kariérních plánů a domácnost, která nevyžaduje téměř žádnou participaci muže, kromě jeho finančního přínosu. Ženy na vysokých manažerských pozicích naopak volí velice často život bez partnera nebo s partnerem, ale bez dětí.

Zdroj: Gender On-Line.cz - server specializovaný na gender studies
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gender On-Line.cz