Kmotr IV aneb Rodinný podnik

Kmotr IV aneb Rodinný podnik

Bez ohledu na to, v jakém byznysu se pohybujete – prodej, nákup, služby nebo výroba – výzvy práce se členy rodiny jsou vždy stejné. A není vždy snadné, i když jste rodina, jim čelit. V rodinném podniku se objevují specifické problémy, které se nevyskytují nikde jinde. Jaké to například jsou?
- Pořadí narození – syndrom „staršího sourozence“ způsobuje, že lidé vidí starší z dětí jako silnější, neobyčejnější a více oprávněné k vedení ostatních.
- Protekce – synům a dcerám zakladatele nebo nejstaršího zakladatele se dostává speciálního zacházení, které je způsobeno jejich vztahem k zakladateli.
- Učitelův mazánek – tatínkův a maminčin favorit, zvyklý jít si vlastní cestou, je dále zvýhodňován, sourozenci často žárlí nebo se zlobí.
- Bratříčkování uvnitř rodiny – někteří příbuzní a jejich manželé mají své oblíbené příbuzné, se kterými se stýkají a kamarádí mimo pracoviště. Anebo naopak někteří příbuzní nikdy nevyjdou s jinými členy rodiny. Tyto pocity, pozitivní i negativní, trvale ovlivňují spolupráci.
- Rodinné spory – soupeření uvnitř rodiny, kdo bude nejlepší, kdo uspěje, aby získal přízeň nebo chválu mocných a jinak důležitých členů rodiny, je intenzivní, nespolupracovní a někdy destruktivní.

Naštěstí existují přístupy, díky nimž lze tyto a další rodinné problémy minimalizovat. Zaprvé se řiďte zlatým pravidlem: Ujistěte se, že vše, od přidělení autority a odpovědnosti, rozhodování, povýšení, odměny, degradování, pochvaly, až po zvýšení platu, je založeno na konkrétních a jasně řečených znalostech, dovednostech, schopnostech a osobnostních zvláštnostech. Zadruhé: Nechávejte své rodinné problémy doma. Ačkoli se to leckdy zdá nemožné, je to nutné. Pracoviště není místem, kde by si příbuzní měli vyřizovat své spory z dětství nebo dospělosti. Každý člen rodiny by měl usilovat o neutrální obchodní interakci s ostatními členy, stejně jako by jednal s kýmkoli jiným. A zatřetí: Musíte stanovit jasné komunikační kanály. Vždy se najde způsob, jak přerušit systém. Například obejít pověřenou osobu a jít za oblíbeným členem rodiny, aby úkol vyřešil. To byste neměli tolerovat. Nechte za sebou oblíbenost nebo nelibost a jednejte přímo s příslušnou osobou.

-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com