KM: jak to dělali v Bouygues Telecom

Francouzská společnost Bouygues Telecom si vybudovala na trhu pevnou pozici coby jedna z nejdynamičtějších a nejinovativnějších firem na trhu s mobilními telefony. V současné době má více než 6 miliónů zákazníků a její síť pokrývá více než 98 procent francouzského území. Velikost však má také své nevýhody – firma brzy začala přemýšlet, jak zlepšit tok informací a znalostí mezi jednotlivými odděleními.

Koncem roku 2000 proto firma zahájila iniciativu zaměřenou na maximalizaci obchodních hodnot a zvýšení informovanosti zaměstnanců. Původně nechtěla firma zavádět žádný gigantický systém správy znalostí, ale spíše menší, praktické projekty. Výsledek průzkumů však přinesl spíše zklamání: dostupná řešení byla těžko implementovatelná, náročná na finance a čas potřebný pro správu.

Firma proto vypsala výběrové řízení, z něhož vyšla nakonec vítězně společnost **Microsoft** se svým produktem **SharePoint Portal Server**. Tento systém je samostatným znalostním portálem a funguje na bázi správy dokumentů. Díky tomu je možné ve firmě snadno řídit workflow publikace dokumentů a tyto dokumenty sdílet. Během několika málo měsíců si společnost **Bouygues Telecom** vytvořila ucelenou knihovnu technických znalostí.

Z příkladu **Bouygues Telecom** se dá vyvodit, že optimální přístup k implementaci správy znalostí se skládá z následujících kroků:
* Identifikace potřeby aplikace pro správu znalostí,
* Identifikace příležitostí k založení znalostní báze,
* Definování znalostní báze,
* Implementace znalostní báze,
* Zavedení managementu změn,
* Praktický výsledek a úspěch.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com