Klíč ke správné komunikaci

Klíč ke správné komunikaci

Na komunikaci s a mezi zaměstnanci může záviset nejen celková atmosféra na pracovišti, ale také dobré výsledky firmy. Právě komunikace však bývá velmi složitá, přestože tento proces chápeme jako přirozený. To bývá důvodem k tomu, že si tento proces někdy vůbec neuvědomujeme nebo ho nebereme vážně.

Na druhou stranu správně vedená komunikace může v celkovém důsledku zlepšit produktivitu firmy. Stačí jen, aby zaměstnanci věděli, že se o jejich názor někdo zajímá, a znali cíle a dílčí mety firmy, případně konkrétní záměr. V době velké technické vyspělosti přitom máme mnoho prostředků pro vedení efektivní komunikace.

A co musí mít dobrý manažer na paměti, chce-li být (nejen) v interní komunikaci úspěšný?
* Určit cíle komunikace, případně vyjasnit cíle firmy,
* Umožnit porozumění konkrétním krokům firmy s ohledem buď na celý kolektiv nebo na každého zaměstnance zvlášť,
* Fázi integrace, k níž dochází zejména při příchodu nových zaměstnanců nebo zavádění nové technologie,
* Být upřímný, většinou je lepší, pokud se zaměstnanci dozvědí i špatné zprávy od vás,
* Naslouchat zaměstnancům a respektovat je a jejich názory,
* Ujasnit si priority ve sdělování zpráv,
* Pomocí nástrojů komunikace dosáhnout objektivity, a
* Měřit a kontrolovat efektivitu svého jednání, tedy komunikace se zaměstnanci a používat výsledky jako zpětnou vazbu.
Zdroj: RRHH - španělský server pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje RRHH