Ke strategii správy znalostí musí přispívat všichni zaměstnanci

Každé vytváření a implementace strategie v rámci organizace je složité. Zvláště jedná-li se o implementaci strategie pro správu znalostí. Celý proces totiž probíhá v několika fázích, které jsou poměrně izolované a na sobě nezávislé.

Jako nutnost se jeví zapojení všech zaměstnanců firmy do tohoto procesu. Právě v lidech spočívá úspěch celé strategie. Je zbytečné investovat do nových technologií a softwarových řešení, když zaměstnanci nejsou s celou novou strategií seznámeni a nejsou ochotni znalosti v rámci organizace sdílet.

Vedoucí pracovníci by se měli snažit o otevřený kontakt s ostatními pracovníky a o konstruktivní diskusi a získání zpětné vazby. Je také nutné vědět, kolik lidí pomáhá spoluvytvářet tuto podnikovou strategii, jak si dotyční představují dosahování podnikových cílů a jak k němu přispívají.

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com