Kdo je pravý lídr?

Lídr je člověk, který stanovuje lákavé cíle a má schopnost zaujmout své následovníky, aby se společně podíleli na jejich dosažení. Musí být především důvěryhodná a respektovaná osoba. Každý, kdo se snaží vést jiné lidi, musí některé své kvality a vlastnosti rozvinout.

Kvalitami se rozumí součásti osobního charakteru, které se zpravidla velmi těžko učí. Na druhé straně vlastnosti jsou potřebné zručnosti, které se učí lehce.

- Důvěryhodnost. Každý, kdo se chce stát pravým lídrem, musí vždy mluvit pravdu, a to hlavně z důvodu velké zodpovědnosti za své chování.

- Spravedlivost. Tato vlastnost je jednou z klíčových pro ty, kteří chtějí vést lidi. Většina lidí všude na světě odděluje přísnost a tvrdost šéfa od jeho schopnosti dodržovat zásady fair play.

- Schopnost poslouchat. Velká část ředitelů a manažerů neposlouchá a odbude i člověka s velmi důležitou informací. Takový člověk pak ztrácí potřebu někomu něco říct.

- Iniciativa. Naučit se být iniciativní je velmi jednoduché, stačí trochu myslet, používat úsudek a konat. Pasivita vede k záhubě. 

- Schopnost motivovat. Tady záleží na zaměstnanci samotném, co ho motivuje, dobrý lídr by to měl vědět a zařídit se podle toho.  

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk