Kamenitá cesta k procesnímu řízení

Jednou z nejdůležitějších změn dnešních podniků je přechod podniku od funkčního k procesnímu řízení. To vyžaduje zásadní změnu organizační architektury a týká se celého podniku a všech jeho zaměstnanců. Zavedení takového procesu změn je vždy obtížná, nákladná a hlavně dlouhodobá záležitost, jejíž výsledek nemusí odpovídat původním očekáváním. Obecná metodologie člení přechod od funkčního k procesnímu řízení do osmi kroků:
1. Procesní řízení a procesy podniku
2. Transformační týmy
3. Trénování práce s procesy
4. Příprava metriky a ukazatelů
5. Detailní seznámení pracovníků se změnou
6. Výběr pracovníků – procesní řízení
7. Oba systémy (funkční i procesní) pracují souběžně
8. Změna organizační struktury
Pro podniky znamená vstup do EU transformaci celého systému řízení a přeorganizování organizační struktury. Ve chvíli, kdy se procesní řízení stane obecně akceptovanou realitou, přichází okamžik, kdy může podnik konečně zavést novou procesní organizační strukturu. Nová organizační struktura však nebude čistě procesní, podnik si pravděpodobně zachová ty funkce, které budou mít hlavně podpůrný charakter. Změna z funkčního na procesní řízení je však především změna chování lidského faktoru. Lidé se totiž nechovají ani jako technologie ani jako systémy, které lze přeprogramovat nebo vyměnit v jediném okamžiku. Podceňování a přehlížení lidského faktoru je hlavním důvodem proč mají podniky s přechodem na procesní řízení takové problémy a nedokážou plně využít lidského potencionálu, který se jim nabízí. V dnešní době existují poradenské společnosti, které mají v uvedených oblastech bohaté zkušenosti a mohou tak přispět k minimalizaci rizik pro podnik, který bude před tímto složitým úkolem stát.
Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz