Je obchodní partnerství pro vás to pravé?

Obchodní partnerství bez dostatečného promyšlení předem je odkázáno ke krachu. Se správným plánováním a uvažováním však může mít výrazný úspěch. Je to nejlevnější a nejjednodušší způsob spoluvlastnictví podniku. Firmy s více majiteli navíc podle statistik přežívají lépe než samostatní podnikatelé. Než ale vstoupíte do obchodního partnerství, měli byste jasně vědět, zda jste pro společné podnikání ten správný typ.

Mezi výhody společného podnikání patří sdílení vstupních nákladů, sdílení odpovědnosti v práci, sdílení rizik a výdajů, spojení dovedností a kontaktů partnerů či vzájemná podpora a motivace. Nevýhody naopak zahrnují odpovědnost za jednání partnerů, sdílené zisky, nemožnost kontrolovat celou firmu nebo potenciální rozpad přátelství.

- Jste správný typ pro společné podnikání? Zamyslete se, zda nepreferujete samostatnou práci a rozhodování. Č9m déle jste se rozhodovali sami, tím obtížnější pro vás bude práce s partnery.

- Je váš potenciální partner ten správný? Než uzavřete partnerství, měli byste se zajímat například o to, zda má tento partner stejnou motivaci jako vy, stejné hodnoty a pracovní návyky. Důležité je také, aby měl podobné vize, myšlenky a cíle a abyste se navzájem doplňovali svými silnými stránkami. Oba byste měli být schopní komunikovat a navzájem si věřit.

Zajímejte se o minulost svého potenciálního partnera. Pokud se chcete pustit do spolupráce s přáteli nebo příbuznými, mějte na paměti, že je obtížné vyjít s někým blízkým na obchodní bázi. Do partnerství je vždy jednodušší vstoupit, než z něho poté vystupovat. Dobře si proto své kroky rozmyslete a své vztahy podložte právní dohodou.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How