Je možné podávat kvalitní výkony pod tlakem?

Autor se v článku zabývá tím, zda dokáží lidé podávat dobré výkony a dělat správná rozhodnutí, když je na ně vyvíjen nějaký tlak. Postupem času došel k názoru, že ve stresové situaci se nejlépe uplatní lidé, kteří jsou schopní se soustředit a ovládat své emoce. Používá přitom srovnání se sportem – zde také vyhrají pouze lidé, kteří mají tyto schopnosti.

Ve stresové situaci a v konkurenčním prostředí úspěch nezávisí ani tolik na technických schopnostech, jako spíše na mentální odolnosti. Když nastane určitá složitá situace, člověk musí více riskovat, pokud chce uspět. Následky selhání jsou mnohem citelnější a proto je i individuální výkon člověka více „na očích“.

Lidé, kteří dokáží dobře zvládat stresové situace, mají velmi specifické schopnosti koncentrace. Každá situace totiž vyžaduje trochu jiný způsob soustředění. Je také důležité umět vyjadřovat zklamání a umět motivovat spolupracovníky, případně přesvědčit druhé o správnosti přijatého řešení. Z toho také vyplývá nutnost správné komunikace.
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company