Jde to, nebo dře to?

Flákači, vševědové, osoby vrážející ostatním kudlu do zad… Každý z nás se někdy setká s takovými spolupracovníky. Všem je jasné, jak tito lidé poškozují morálku a reputaci svého týmu i manažera. Ne každý vedoucí týmu má moc zbavit se všech nevyhovujících členů. Existují však způsoby, jak zatrpklost v pracovním kolektivu neutralizovat. Článek popisuje šest strategií, které mají pomoci členům nefungujících týmů k vzájemné spolupráci.

- Pochopte motivy jednání členů týmu, jejich motivaci.
- Definujte role a odpovědnosti.
- Stanovte měřitelné týmové cíle.
- Poskytujte pravidelnou zpětnou vazbu.
- Stanovte a uplatňujte důsledky chování.
- Neplánovaně projevujte laskavost a přátelství.

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com