Jaká je vlastně hodnota portálů pro spolupráci?

Ačkoli na trhu s informačními technologiemi se toho moc neděje, rozhodně to neplatí o podnikových portálech. Více než polovina z 500 nejúspěšnějších společností v USA je již využívá a někteří analytici předpovídají, že firmy budou postupem času investovat více do podnikových portálů než do systémů pro ERP.

Většina lidí již zná koncept výukových portálů, na kterých si zaměstnanci mohou najít vše, co potřebují. Začínají se však objevovat i portály, které jdou za hranice běžné výuky – splňují všechny pracovní požadavky zaměstnanců. Umožňují totiž komunikaci jednotlivých lidí mezi sebou, správu znalostí a vůbec všechno podstatné k tomu, aby se lidé mohli učit, podávat výkony a rozvíjet svou kreativitu.

To lze uskutečnit jen díky integraci jejich funkcí do podoby jednoduchého a personalizovaného rozhraní, které umožňuje uživatelům přístup odkudkoli – ať už z osobního počítače v kanceláři nebo z PDA. Firmy, které se chystají implementovat tyto nástroje, by se měly zamyslet nad následujícími body:
* Jaké jsou strategické cíle organizace? Jestliže firma chce zvýšit zisky, měly by všechny funkce integrované do podnikového portálu podporovat činnost vedoucí k tomuto cíli.
* Jaké jsou klíčové business procesy ve firmě? Je třeba vědět, jaké procesy vedou k dosažení strategického cíle a ty pak vhodným způsobem podporovat.
* Návrh zaměstnaneckého portálu by měl být zaměřen na ty činnosti a zaměstnance, kteří mají pro firmu klíčový význam a jejichž činnost přímo ovlivňuje zisky a růst společnosti.

**Datum vydání:** VI/2002
Zdroj: E-learning Magazine - Vše o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-learning Magazine