Jaká je budoucnost CRM?

Jaká je budoucnost CRM?

Podle průzkumu amerických agentur se v následujícím roce přesune pozornost technikám CRM spíše na střední a malé firmy. Má se tak stát v důsledku všeobecného snižování výdajů za IT.

A co zákazníci firem poskytujících CRM vyžadují? Podle průzkumu je to především solidnost a dobrý záznam firmy jako takové a rychlost řešení. Dále pak kladou důraz na náklady a schopnost integrace systému do osvědčených interních postupů.

Mnoho podniků zvažuje před zavedením CRM pilotní projekty a také rentabilitu CRM v rámci podmínek vlastní firmy. Společnosti se snaží dělit projekty na menší části, aby zajistily rychlejší návratnost investicí.

Podle některých ohlasů je však využívání CRM menšími podniky mizivou vyhlídkou, protože ty většinou své zákazníky znají dobře. Naopak se zde znovu projevuje potřeba zavedení CRM u větších společností, aby se tak zmenšila vzdálenost mezi nimi a zákazníky.

Pravdu však ukáže teprve blízká budoucnost.

**Datum vydání: II/2002**
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily