Jak získat podporu strategického plánu ze strany zaměstnanců

Jedním z nejobtížnějších úkolů, které musí společnost v oblasti strategického plánování zvládnout, je uvést svoji vizi v realitu. To vyžaduje více než jen strategický přístup – vize se musí stát integrální součástí celé firmy, každé její součásti. Získat zájem všech lidí v podniku a jejich vnitřní souhlas s vytyčením cílem je velmi, velmi důležité. Jak toho však dosáhnout? Zde je pět základních kroků. První – zaměstnanci musejí být schopni vykonávat svá rozhodnutí tak, aby měla pozitivní dopad na splnění cíle a sledovala podnikovou strategii. Aby to dokázali, je třeba jim poskytnout příslušné nástroje – kterými jsou v tomto případě trénink a pozitivní příklady pracovních rolí.

Druhou položkou je porozumění strategii. Existují tři hlavní způsoby, jak si získat zákazníkovu spokojenost – cena, kvalita a služby. V organizaci se strategickým zaměřením je těchto cest méně – pokud se společnost soustředí například na kvalitu, nedosáhne minimální ceny a naopak. Zaměstnanci by tedy měli vědět, co je prioritou jejich firmy, na co se podnik soustřeďuje. Třetím klíčovým prvkem je struktura organizace – některé větší firmy dokážou podávat dobré výkony v rámci týmů a oddělení, pokud však jde o spolupráci v rámci celého podniku, nejsou zdaleka tak efektivní.

Významnou úlohu hraje také to, jak jsou zaměstnanci pracující v pozicích úzce souvisejících s podnikovou strategií přijímáni na pracovní místa, školeni a odměňováni. Firma buď může dosahovat nízkých nákladů díky levné pracovní síle, a nebo díky tomu, že má kvalifikované a schopné pracovníky, kteří jsou díky své produktivitě schopni udržet výdaje na přijatelné úrovni při zachování kvality. Pátá složka – zájem a zainteresovanost – předpokládá důvěru zaměstnanců ve strategickou vizi. To ovšem vyžaduje, aby plán byl z pohledu lidí důvěryhodný. Tuto důvěryhodnost je jednodušší získat, pokud management plní to, co slíbí a je ochoten vynaložit určité prostředky na to, aby byli lidé v podniku šťastnější a spokojenější. V této oblasti hraje důležitou roli také bezpečnost práce – jestliže zaměstnanci vědí, že o ně firma pečuje, mají větší zájem o její cíle.

**Datum vydání: VIII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher