Jak vytvořit a řídit přizpůsobivou organizaci

Jak vytvořit a řídit přizpůsobivou organizaci

Manažeři se v současném světě byznysu občas cítí jako Alenka v říši divů. Vše se velmi rychle mění a tyto změny jsou naprosto nepředvídatelné. Není proto divu, že mnoho vedoucích cítí, že jim dochází dech a že se nedokáží dostatečně rychle přizpůsobovat, a to i přes rozsáhlé investice do přeměn procesů a technologií, které mají lépe předvídat tržní chování zákazníků.

Bývalý šéf Střediska strategických studií Advanced Business Institute společnosti IBM, Stephan H. Haeckel má však několik tipů, jak tento trend předběhnout. Tvrdí, že pro firmy, které jsou dostatečně adaptabilní, se brzy stane současné prostředí strategickou konkurenční výhodou. Domnívá se, že manažeři by měli umět vycítit situaci na trhu a měli by na ni umět správně zareagovat s využitím vhodných manažerských postupů a IT technologií.

Vůdci těchto flexibilních a pružně reagujících („sense-and-respond“) organizací se snaží naučit své podřízené porozumět interním změnám a správně na ně reagovat. Poskytují jim jakýsi kontext, ale nesnaží se řešit problémy místo nich. Udávají kontext především ve smyslu následujících bodů:
* Zaměření organizace na zákazníka,
* Stanovení základních strategií, které musí každý dodržovat a
* Vytvoření schématu úkolů a odpovědností.
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight