Jak vytvářet vztahy s právníky

Řada podnikatelů a osob činných v byznysu dodnes přesně neví, jak spolupracovat s právníky, respektive řídit vzájemné vztahy. Zatímco se řízením zákazníků, dodavatelů nebo zaměstnanců nemají nejmenší problém, v případě právníků se dopouštějí zbytečných chyb. Nevěnují dostatečnou pozornost výběru právníka a k právníkovi již najatému přistupují pasivně. Vzájemné interakce se podobají vztahu pacienta a lékaře, který na něho chrlí zcela neznámé pojmy.

Právník přesto může být velice silným obchodním partnerem. Článek přináší pět rad, jak úspěšně řídit spolupráci s právními zástupci.

- Buďte chytří kupující. Nenechávejte svůj právní osud v rukou neznámých osob. Vyptávejte se.
- Nezapomeňte, kdo je za vaši činnost odpovědný. Umožnění jednostranného jednání právníkovi zpravidla nedopadá dobře.
- Vyžadujte loajalitu. Je třeba propojit zájmy vašeho právníka s vašimi a ujistit se, že přesně rozumí tomu, co očekáváte.
- Budujte skutečné partnerství. Právník pak například nebude vyžadovat honorář za krátký rozhovor..
- Pečlivě si vybírejte, do jakého boje se pustíte.

Na paměti je třeba mít dokumentování všech právních kroků v písemné podobě. Důležité je jednoznačně vymezit sazby a přípustné náklady, trvat na jasném účtování. Vyplatí se též myslet na nejhorší a předem vymezit možnosti jednání obou stran v případě neúspěšné spolupráce.

-kk-
Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com