Jak vybudovat důvěru – a proč vlastně?

Zamyslete se nad začátkem nového vztahu – jak se v takové fázi chováme? Někteří z nás druhému věří, dokud je něco nepřesvědčí, že si dotyčná osoba důvěru nezaslouží. Jiní nedůvěřují, dokud nezískají důkaz, že důvěřovat mohou.

Ilustrační snímek

A existují i spíše menší skupiny lidí, kteří nevěří nikomu téměř nikdy – nebo kteří naopak důvěřují všem až příliš.

Na očekávání záleží

Když máte velmi vysoká očekávání, můžete být snadno zklamáni. Pokud však máte nízká očekávání, možná vás nijak moc nezasáhne ani to, když nejsou naplněna. Pokud tedy chcete začít pracovat na důvěře, měli byste mít na paměti, že k ní existují různé postoje.

Co je vlastně důvěra a co nám přináší?

Důvěra je z velké části o vzájemnosti a o předvídatelnosti našeho chování. Právě proto byste měli vždy plnit svou část dohody, jinak nastartujete řetězovou reakci nedůvěry, varuje nás web business2community.com.

Důvěra je také o rychlosti. Rychlost důvěry můžeme popsat jako rychlost, s jakou si spolupracovníci dobrovolně sdělují informace, které jsou pro ostatní důležité. K rychlému předávání důležitých a užitečných informací totiž dochází pouze tam, kde je mezi lidmi důvěra.

Důvěra je nezbytným předpokladem pro otevřenou komunikaci

Důvěra umožňuje kolegům, aby navzájem vyslechli své názory a diskutovali spolu i o nepříjemných a kontroverzních otázkách. A to bez toho, aby je to stálo příliš přemáhání nebo tomu předcházelo dlouhé váhání. Když se lidé domnívají, že mohou vyjádřit protichůdné názory, vede to nakonec k lepším výsledkům.

Důvěra může vzkvétat jen tam, kde jsou jasně stanoveny role a odpovědnosti kolegů. Důležité také je, aby konflikty byly řešeny podle předem stanovených pravidel. Důvěra se ve vaší organizaci rozšíří jenom tehdy, budou-li lidé zodpovídat za své činy – a to jak za své úspěchy, tak za svá selhání.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com