Jak uspět ve světě nových technologií bez technického vzdělání

Právě probíhá transformace podnikání a trhu práce – s příchodem Internetu se totiž změnily i požadavky na zaměstnance. Jak se s nimi vyrovnají osoby bez technických znalostí? Jsou technické znalosti bezpodmínečně nutné?

Firmy, které podnikají prostřednictvím Internetu, obstojí v konkurenci pouze tehdy, když budou mít pracovníky se správnými schopnostmi, kteří firmě pomohou dosáhnout úspěchu. Tomu se musí přizpůsobit i „netechničtí“ pracovníci – musí umět předvídat potřeby e-podnikání a splňovat je. Nic však není ztraceno.

Na trhu práce existuje poptávka po osobách, které mají obchodní nadání a cit pro rozvoj podnikání. Uplatní se i osoby, které umí psát články a mohou je publikovat na webu. Je důležité mít na firemních stránkách vždy relevantní informace a průběžně je aktualizovat.

Budoucí zaměstnanci by také měli mít alespoň základní povědomí o moderní terminologii, jako je např. browser, http apod. Nutná je také alespoň uživatelská znalost práce s grafickými nástroji a Internetem.

Záleží také na osobnosti zaměstnance. Ten by měl umět pracovat v týmu, rychle uvažovat a improvizovat. Důležitou roli hraje i schopnost komunikace.
Zdroj: Internet Career Resources - server pro vyhledávání pracovních míst s mnoha informacemi pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Internet Career Resources