Jak stvořit manažera - atleta

Teoretici managementu se dlouho snažili určit příčinu toho, že některé lidi tlak posiluje a jiné oslabuje. Odhalili jen částečné odpovědi jako bohaté materiální odměny, správnou podnikovou kulturu nebo cílený management, při nichž jsou primárně zohledňovány kognitivní schopnosti člověka. Zohledňovat by se však měla celková osobnost. Mají-li být manažeři dlouhodobě výkonní, měli by systematicky trénovat na více úrovních.

Podle zkušeností s prací se špičkovými atlety se integrální teorie výkonnostního managementu zabývá tělem, emocemi, inteligencí a duchem. Základem je fyzická pohoda, nad ní pak emocionální pohoda, mentální bystrost a nakonec duševní stránka.

Cílem je pomoci manažerům vybudovat si kapacitu na podpůrných schopnostech, jako je vytrvalost, síla, flexibilita a sebekontrola. Zlepšení schopností na všech úrovních umožní atletům a manažerům dovést jejich talent a zručnost k plnému rozmachu a dlouhodobému udržení vysoké výkonnosti. Pozitivně pak z toho budou těžit oni, jejich rodiny i společnosti, které je zaměstnávají.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk