Jak správně zvládat informativní telefonní hovory

Informativní telefonní hovor pracovníka personální společnosti s potenciálním klientem (ozn. OBEC) musí mít určitý rámec: pozdrav, dohoda na obsahu jednání, vymezení času, naslouchání, shrnutí a předání klienta dalšímu pracovníkovi.

Po navázání základního vztahu by měl personalista sdělit klientovi podstatu své práce a své představy o budoucí spolupráci.

Největší překážkou, která stojí v cestě informativních telefonních hovorů, je strach. Autor příspěvku uvádí několik tipů, jak tento strach překonat:
- odmítnutí je věci klienta, personalista se o něj nemusí starat,
- před hovorem je užitečné vzpomenout si na někoho, kdo mi rád naslouchá,
- uvědomte si, že telefonní hovor se může rozvinout v příjemnou konverzaci o důležitých věcech atd.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: CareerNetwork - portál mezinárodní neziskové organizace profesionálů pracujících s dospělými na změně jejich kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerNetwork