Jak se vyvíjí úkoly a fungování finančních oddělení

Finanční ředitelé se potýkají se stále většími odpovědnostmi.

Ilustrační snímek

Před dnešními CFO stojí celá řada výzev. Souvisí se dvěma hlavními oblastmi: managementem a workflow – tedy tím, jak jejich oddělení odvádí svou práci, čili pracovními procesy.

Podívejme se na to, co vedoucí finanční pracovníci považují za ty nejdůležitější výzvy, které je čekají. Jsou to odpovědi finančních pracovníků v USA, ale určitě nám to může dát určitou představu o tom, jaké úkoly můžeme očekávat i u nás – ať už dříve či později.

Výzvy spojené s pracovními procesy:

  • Požadavky v oblasti compliance,
  • zmenšování rozpočtů a současné rostoucí požadavky,
  • tlak na splnění obchodních cílů,
  • nedostatečná kapacita (naléhavý nedostatek zdrojů),
  • slabá místa interních procesů.

Mezi další důležité výzvy patří procesy řízení kvality, udržení talentovaných kolegů a snižování rizik.

Přidělování zdrojů může být pro finanční oddělení obzvláště problematické. Finanční oddělení totiž potřebují zůstat flexibilní, aby dokázala plnit své úkoly včas. Co usnadňuje život všem CFO je to, když se jim podaří sestavit tým, který se dokáže v běhu času přizpůsobovat změnám.

Velmi často je obtížné přesně rozpoznat, kde hrozí zmeškání lhůty nebo kde jsou problematická „úzká hrdla“ pracovních postupů. Když potenciálně problematická místa nejsou vidět, může to ohrozit přesnost, efektivitu i včasnost odvedené práce. To je v oblasti účetnictví, daní, financí a auditu problém. Ve všech těchto oblastech musí být práce provedena přesně, jinak hrozí vyšší náklady a další negativní důsledky, tvrdí článek na webu cfo.com.

Vezměme si například daně: v této oblasti mohou být neefektivní úzká hrdla pracovních procesů velkým nebezpečím pro splnění termínů a přesnost odevzdané práce. Pokud je dodávka vstupních dat zpožděna, daňová práce se nejspíš zpozdí také a včasné odevzdání daňového podání může být ohroženo. A samozřejmě pokud navíc společnost má dceřiné společnosti nebo zámořské pobočky, případně franšízy, mohou být lhůty ještě daleko více stresující.

-jk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com