Jak se stát vynikajícím posluchačem

Jak se stát vynikajícím posluchačem

Mnoho nedorozumění a problémů v interpersonálních vztazích způsobuje právě neschopnost naslouchat. Na druhou stranu je toto umění spojováno s vyšším stupněm vedení, s jeho efektivitou, důvěryhodností, sympatiemi k vedoucímu a porozuměním. Jak se tedy stát mistrem v této disciplíně? Především je nutno se skutečně soustředit na to, co váš protějšek říká – to neznamená jen přestat mluvit, ale také koncentraci na verbální i mimoslovní komunikaci – gestikulaci, mimiku. Člověk je schopen říci zhruba 125 slov za minutu, zpracovat však dokáže až 500 – zbývá vám tedy ještě čas soustředit se právě na mimoslovní projevy.

Nepřerušujte mluvčího, pokud je to opravdu nezbytně nutné, učiňte to ohleduplně a taktně. Někteří odborníci však rozlišují mezi přerušením, které zastaví tok informací a tím, kdy je vytvořena pauza vedoucí k dynamické diskusi. Lidé oceňují, pokud je necháte mluvit. Nevyžádané rady či poučení mohou vést k dojmu, že se posluchač snaží mít za každou cenu pravdu. Až přijde čas – ve vhodnou dobu – pak je možno říci svůj názor, navrhnout možnosti řešení a podobně. Účel celé konverzace je určujícím kritériem, jak by měly být poznámky naslouchajícího sdělovány – pokud někdo potřebuje vyřešit problém, bude ochotněji naslouchat druhým, než kdyby se jen chtěl podělit o svůj nápad. Nejlepším přístupem je zeptat se, zda dotyčný o vaše mínění stojí.

Posuzujte objektivně sami sebe – pokud je to možné, pořiďte si zvukový záznam komunikace a vytvořte jeho transkripci. Pak budete moci posoudit, jak dobrým posluchačem jste – zda byly vaše podněty a otázky účelné, kolik času jste strávil mluvením vy a kolik ostatní. Zkuste se zamyslet, jak vás po této stránce vnímají druzí. Pozor na předsudky a osobní filtry, které ovlivňují náš pohled na okolní svět – míváme pak tendenci přikládat slovům skryté významy. Mějte trpělivost, spěch není v tomto případě ku prospěchu věci. – zpomalte tempo řeči, dělejte pauzy a dýchejte zhluboka. Dosáhnete tak lepšího pochopení sdělovaného.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online