Jak se stát vedoucím pracovníkem v oboru lidských zdrojů

Profesionálové v oboru lidských zdrojů se dlouho dožadovali možnosti zastávat vedoucí pozice. Stěžovali si na to, že ačkoli školení a rozvoj pracovníků přináší podniku výhody, je jejich práce považována za méně důležitou než např. finanční operace. Tento článek jim poskytuje rady, jak tohoto cíle (vedení) dosáhnout.

Na toto téma byl uspořádán seminář, kterého se zúčastnili řadoví zaměstnanci i specialisté z velkých organizací. Hlavní otázka zněla: „O co nám jde a jak toho máme dosáhnout?“ Všichni se shodli na tom, že by došlo k velkému pokroku, kdyby vedoucí pracovníci ocenili dobře organizovaný proces učení a techniky pro další růst a rozvoj pracovníků.

Za hlavní problém bylo označeno to, že lidé z oboru lidských zdrojů se díky určité bariéře nemohou stát součástí vedení podniku. Dále všichni zúčastnění zkoumali, proč a jak se tato bariéra postupem času vytvořila.

Nakonec zúčastnění došli k závěru, že:
1. Je nutné informovat řídící pracovníky organizace o tom, jak se dá dosáhnout podnikatelských cílů díky iniciativám učení a profesního rozvoje.
2. Je nutné znát zásady podnikových operací a vědět o tom, jak může být učení a rozvoj užitečné pro podnikové hodnoty.
3. Je nutné formovat vztahy s vedoucími podniku a přesvědčovat je o výhodách implementace řešení učení a profesního rozvoje.

**Datum vydání:** IX/2001
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine